Jak powstają chmury

Zjawiska meteorologiczne zawsze powodują ciekawość, zwłaszcza wśród dzieci, ponieważ wywołują wątpliwości i pytania. Jest to przypadek procesu formowania się chmur, tych wielkich mas, które widzimy na niebie, ale nie wiemy dokładnie, dlaczego powstają. W tym artykule wyjaśnimy bardziej szczegółowo, jak powstają chmury.

Kroki, które należy wykonać:

1

Zanim wyjaśnimy, jak powstają chmury, szukamy tego terminu w słowniku RAE i otrzymujemy jako definicję: „ Masa pary wodnej zawieszona w atmosferze ”. Pomoże nam to dużo zrozumieć proces tworzenia chmury.

2

W ten sposób możemy stwierdzić, że parowanie wody (z mórz, rzek, jezior i innych rozległych powierzchni) jest przyczyną powstawania chmur w atmosferze.

3

Podczas wznoszenia para wodna jest chłodzona i przekształcana w kropelki wody w procesie kondensacji wody (zmiana stanu z gazowego na ciekły, gdy wilgotność względna wynosi powyżej 100%).

4

Cząsteczki pyłu i popiołu zawieszone w powietrzu atmosfery pomagają tworzyć chmury, działając jako jądra kondensacji.

5

Rozmiar i kształt chmur zależy od kilku czynników: prędkości, z jaką powstały, temperatury otoczenia, temperatury górnych warstw i wilgotności, jaką mają.

6

Aby zobaczyć więcej informacji na temat typów chmur, polecamy nasz artykuł Typy chmur i ich cechy.