Jak przywrócić podświetlone działanie dokumentu programu Word

Program Word udostępnia narzędzie „wyróżnij”, aby wyraźnie zaznaczyć słowa lub fragmenty, które uważasz za ważne w tekście. Jeśli użyjesz go tylko tymczasowo, w pewnym momencie będziesz musiał odwrócić działanie tekstu . W przeciwieństwie do niektórych innych elementów formatujących, takich jak kursywa, wyróżnienia nie można usunąć, zaznaczając tekst, a następnie naciskając oryginalny przycisk, który podświetla. Zamiast tego konieczne jest zastosowanie „Bez podświetlenia koloru”, co skutecznie eliminuje podświetlanie kolorów dokumentu.

Kroki, które należy wykonać:

1

Otwórz plik Word, w którym chcesz usunąć zaznaczenie. Kliknij przed zaznaczonym tekstem i przeciągnij myszą na koniec słowa lub słów. Zwolnij mysz, aby podświetlić żądany tekst. Aby usunąć wszystkie podświetlenia w całym dokumencie, naciśnij klawisze „Ctrl” i „A” na klawiaturze komputera, aby zaznaczyć cały tekst.

2

Kliknij kartę „Start”.

3

Kliknij strzałkę w dół po prawej stronie ikony tekstu „Kolor wyróżnienia” w grupie „Źródło”. Ikona pokazuje zakreślacz, małą literę „ab” i kolorowy pasek, zwykle żółty.

4

Kliknij „Brak koloru” w menu rozwijanym. Spowoduje to usunięcie wszystkich kolorów podświetlenia z wybranej sekcji tekstu.