Jak zresetować BIOS / CMOS komputera stacjonarnego

BIOS to program zintegrowany z komputerami, który pozwala nam tworzyć najważniejsze konfiguracje. Konfiguracje te są przechowywane w pamięci o nazwie CMOS, która jest ulotna i wymaga stałej mocy, aby dane nie zostały utracone. Dlatego taka pamięć składa się z baterii, która działa, gdy komputer jest wyłączony. Czasami z powodu złej konfiguracji BIOS - u nasz komputer może mieć problemy z rozpoczęciem wyświetlania czarnego ekranu. Aby rozwiązać związane z tym problemy, zobaczymy, jak zresetować BIOS / CMOS komputera stacjonarnego.

Kroki, które należy wykonać:

1

Aby zresetować BIOS / CMOS komputera stacjonarnego, wyłącz komputer.

2

Otwórz pokrywę szafki. Śruby i nakrętki mogą się różnić w zależności od modelu.

3

Znajdź baterię CMOS i wyjmij ją. Jest to bateria zegara i jest łatwa do zlokalizowania.

4

Poczekaj minutę na pobranie pamięci CMOS.

5

Wymień baterię na swoim miejscu, biorąc pod uwagę polaryzację.

6

Wymień pokrywę szafki.

7

Włącz komputer. Zresetujesz BIOS / CMOS w komputerze stacjonarnym do ustawień fabrycznych.