Jak drukować z serwera terminali w systemie Windows

Serwer terminali to komputer z firmą Microsoft, który obsługuje oprogramowanie do zdalnego sterowania. Serwer terminali to stara nazwa nadana usługom pulpitu zdalnego. Termin „Serwer terminali” jest instalowany w oprogramowaniu serwera Windows 2000 i 2003. Możesz użyć Pulpitu zdalnego na komputerze lokalnym, aby połączyć się z serwerem terminali. W konfiguracji połączenia można również połączyć się z drukarkami serwera terminali, aby drukować z komputera zdalnego.

Kroki, które należy wykonać:

1

Kliknij przycisk „Start” systemu Windows. Wpisz „zdalny pulpit” w polu tekstowym „Start” menu. Naciśnij klawisz „Enter”, aby otworzyć oprogramowanie, które łączy się z serwerem terminali .

2

Kliknij przycisk „Opcje” w oknie pulpitu zdalnego. Rozwija się lista opcji. Kliknij „Zasoby”, aby skonfigurować lokalne zasoby sesji.

3

Zaznacz pole „Drukarki”. Możesz również sprawdzić „Schowek”, aby udostępnić dane ze Schowka Windows za pomocą zdalnego połączenia.

4

Wprowadź nazwę serwera serwera terminali w polu tekstowym „Komputer”. Kliknij „Połącz”, aby połączyć się z serwerem terminali . Z drukarki można korzystać, gdy jest ona podłączona do komputera zdalnego.