Dodaj dwa obrazy jako wygaszacz ekranu dla systemu Windows Vista

Obcięcie dwóch obrazów jako wygaszacza ekranu może sprawić, że różnica między ogólnym, bezosobowym wygaszaczem ekranu a wyjątkowym wygaszaczem ekranu zostanie dodana do komputera za pomocą 2 zdjęć ukochanej osoby lub ulubionej rozrywki. Wygaszacz ekranu to montaż obrazu, który pojawia się, gdy komputer jest bezczynny lub zasypia. Musisz wyznaczyć folder obrazów, które chcesz pokazać, tak aby po wykonaniu tych czynności możesz także wpływać na komputer, aby wyświetlał obrazy wygaszacza ekranu.

Kroki, które należy wykonać:

1

Otwórz aplikację „Paint”, kliknij menu „Plik” i wybierz „Otwórz”. Otwórz pierwsze zdjęcie, które chcesz jako wygaszacz ekranu z dysku twardego komputera. Kliknij narzędzie „Wytnij” w menu Narzędzia po lewej stronie.

2

Przeciągnij narzędzie obcinania nad obrazem, kliknij menu „Edytuj” i wybierz „Kopiuj”. W nowym dokumencie „maluj” otwórz drugi obraz. W dokumencie kliknij menu „Edytuj” i wybierz „Wklej”, aby dodać pierwsze zdjęcie do drugiego obrazu.

3

Zmaksymalizuj i zminimalizuj pierwszy obraz na drugim zdjęciu za pomocą specyfikacji. Na przykład dwa obrazy można podzielić na pół lub poziomo. Kliknij i przeciągnij przycięty obraz, aby utworzyć obraz z dwoma obrazami. Zapisz dokument fotograficzny na pulpicie.

4

Kliknij „Start”, wybierz „Panel sterowania”, a następnie „Wygląd i personalizacja”, kliknij „Personalizacja” i kliknij „Wygaszacz ekranu”. Na liście rozwijanej kliknij nowo utworzony obraz i kliknij „OK”, aby ustawić obraz jako wygaszacz ekranu.