Jakie są wymogi uzyskania obywatelstwa hiszpańskiego

Aby uzyskać obywatelstwo hiszpańskie, musisz przejść proces biurokratyczny, aby go uzyskać, ponieważ nie każdy ma prawo do obywatelstwa innego niż urodzenie. Czy wiesz, jakie są wymagania uzyskania obywatelstwa hiszpańskiego ? W .com wyjaśniamy to tobie.

Kroki, które należy wykonać:

1

Zainteresowani mogą uzyskać wszystkie informacje i wykonać swoje procedury za pośrednictwem: strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy, Ministerstwa Pracy i Imigracji i Sprawiedliwości oraz różnych konsulatów hiszpańskich na świecie.

2

Zgodnie z Prawem Pamięci Historycznej, tylko osoby, których rodzice są pierwotnie Hiszpanami i ci, którzy są wnukami tych, którzy musieli zrzec się narodowości hiszpańskiej z powodu wygnania, będą mieli prawo do wspomnianego prawa.

3

Oprócz wypełnienia odpowiednich formularzy danymi osobowymi i urodzeniowymi wnioskodawcy, muszą przedstawić w przypadku rodziców hiszpańskich dosłowny certyfikat ich urodzenia, który należy złożyć w hiszpańskim rejestrze cywilnym.

4

W przypadku wnuków hiszpańskich wygnańców muszą przedstawić te same dokumenty, co pozostałe, ale dodatkowo muszą przedstawić akt urodzenia dziadków, który mogą również uzyskać w hiszpańskim rejestrze cywilnym.

5

Ci ostatni muszą dodatkowo przedłożyć świadectwo, które pokazuje wygnanie dziadków za pomocą szeregu dokumentów. Zostaną oni poinformowani w tej samej agencji w tym zakresie iz dokładnością, w zależności od prawa obowiązującego w chwili złożenia wniosku.

6

W tej samej agencji mogą uzyskać wszystkie informacje dotyczące terminów, dostaw i możliwości uzyskania obywatelstwa hiszpańskiego.

Wskazówki
  • Musisz być świadomy terminu składania podręczników.
  • Nie fałszuj danych ani dokumentów, ponieważ nic nie dostaniesz.