Jak zarejestrować nieruchomość

Po nabyciu nieruchomości lub nieruchomości ważne jest, aby ją zarejestrować. Dzięki temu procesowi legalnie rejestrujemy wszystkie dokumenty związane z tą nieruchomością, zarówno na poziomie nabycia, jak i wszystkich aktów i umów związanych z tą nieruchomością, takich jak m.in. hipoteki, orzeczenia sądowe, służebności. Jest to procedura, która pozwala na uzyskanie prawa do opieki nad nieruchomością na poziomie sądowym, ponieważ rejestracja zależy od Ministerstwa Sprawiedliwości. W .com wyjaśniamy, jak zarejestrować nieruchomość .

Kroki, które należy wykonać:

1

Procedura ta musi być przeprowadzona w prowincji, w której nabyłeś tę nieruchomość, więc pierwszym krokiem będzie skonsultowanie miejsc, w których możliwe jest przeprowadzenie tej procedury w zależności od obszaru. Dowiedz się, gdzie zarejestrować nieruchomość w dowolnej prowincji Hiszpanii, korzystając z linku.

2

O rejestrację w rejestrze nieruchomości może wystąpić:

  • Kto nabywa nieruchomość lub prawo
  • Ktokolwiek to przekazuje
  • Osoba zainteresowana ubezpieczeniem prawa do rejestracji
  • Przedstawiciel prawny jednej z trzech wyżej wymienionych osób

3

Przed zarejestrowaniem nieruchomości tytuły nieruchomości muszą być zarejestrowane w akcie publicznym, sporządzonym za pomocą uwierzytelnionego dokumentu wydanego przez organ sądowy.

Ponadto należy dokonać płatności wszystkich podatków odpowiadających rodzajowi czynności lub umowy, która ma zostać zarejestrowana.

4

W rejestrze nieruchomości znajduje się pięć rodzajów wpisów, wybrany będzie zależał od rodzaju procedury, która ma być przeprowadzona:

  • Miejsce prezentacji: w celu przedstawienia dokumentów ma datę ważności
  • Miejsce rejestracji: zarejestrować i opublikować w rejestrze fakty, czyny lub prawa, które będą miały wpływ na nieruchomość
  • Adnotacja zapobiegawcza: aby chronić prawa, które jeszcze nie powstały, lub opublikować niektóre decyzje sądowe i administracyjne
  • Uwaga marginalna: aby zarejestrować każde zdarzenie wtórne, które może mieć wpływ na nieruchomość
  • Anulowanie: cofnięcie rejestracji i adnotacji

5

Aby zarejestrować nieruchomość, musisz przedstawić oryginalny tytuł nieruchomości wraz ze wszystkimi odpowiednimi dokumentami zgodnie z rodzajem siedziby, którą chcesz wykonać, w rejestrze odpowiadającym prowincji, w której nieruchomość została nabyta lub wykonali czynności.

W ciągu 15 dni należy dokonać kwalifikacji i rejestracji prezentowanych tytułów.

6

Aby uzyskać więcej informacji na temat szczegółowego procesu, zaleca się zapoznanie z witryną Ministerstwa Sprawiedliwości.