Jak znaleźć średnicę gwiazdy

Istnieje kilka sposobów na dokładne zmierzenie średnicy gwiazdy . Pierwszy i najbardziej dokładny jest używany przez astronomów. Chodzi o faktyczny pomiar prędkości gwiazdy w dowolnym momencie i pomiar czasu, jaki zajmuje gwiazda, aby przemieścić się między dwoma punktami na swojej orbicie. Średnicę gwiazd można obliczyć, mnożąc ich prędkość przez czas. Ponieważ jednak większość z nas nie ma sprzętu do pomiaru prędkości gwiazdy, musimy zastosować prostsze środki.

Kroki, które należy wykonać:

1

Wyszukaj, czy to w podręczniku, czy online, związek między jasnością gwiazdy a jasnością słońca. Weź pierwiastek kwadratowy z tej wartości. Możesz obliczyć promień gwiazdy wzoru (promień gwiazdy) / (promień Słońca) = (temperatura słońca / temperatura gwiazdy) ^ 2 --- kwadrat [gwiazda jasności / jasność Sol].

2

Poszukaj związku między temperaturą Słońca a temperaturą gwiazdy. Zrób kwadrat tej wartości.

3

Oblicz zależność między promieniem gwiazdy i promieniem Słońca, mnożąc jej wartość z kroku 2 przez jej wartość z kroku 1.

4

Pomnóż wartość w kroku 3 przez promień Słońca (695 000 km). To da ci promień gwiazdy.

5

Pomnóż wcześniej znaleziony promień 2, aby obliczyć średnicę gwiazdy.